Điều kiện về cơ sở vật chất kinh doanh bể bơi

Bể bơi:

– Kích thước: Bể bơi được xây dựng có kích thước tối thiểu 8m x18m hoặc có diện tích tương đương;
– Đáy bể có độ dốc đều, không gấp khúc, chênh lệch độ sâu không quá 1m đối với bể bơi có chiều dài trên 25m hoặc không quá 0,5m đối với bể bơi có chiều dài đến 25m;

– Thành bể, đáy bể sạch, gạch lát nền không nứt vỡ. Đối với bể nhảy cầu, đáy phải màu trắng.
Bục nhảy (nếu có):

– Chỉ được lắp bục xuất phát bơi đối với bể bơi có độ sâu tối thiểu 1,35m;

– Đối với bể nhảy cầu, chiều sâu của bể ít nhất bằng nửa chiều cao tính từ mặt nước đến vị trí đặt bục nhảy.

Sàn: Sàn xung quanh bể bơi (kể cả khu vực vệ sinh và tắm tráng) phải phẳng không đọng nước, đảm bảo không trơn trượt.
Bồn nhúng chân:

– Bồn nhúng chân đặt tại vị trí trước khi người tập xuống bể;

– Chiều sâu bồn nhúng chân từ 0,15m – 0,2m;

– Lát gạch tráng men và đủ nước, độ trong và độ clo dư tốt. Có nhà tắm, nhà vệ sinh và phòng thay đồ.

Âm thanh, ánh sáng :

– Âm thanh: Bể bơi phải có hệ thống âm thanh đủ công suất đảm bảo mọi khu vực trên mặt bể đều có thể nghe rõ những thông báo cần thiết;

– Ánh sáng: Bể bơi hoạt động phải có hệ thống ánh sáng không nhỏ hơn 300Lux ở mọi địa điểm trên mặt bể bơi. Khuyến khích có hệ thống đèn chiếu sáng dưới lòng bể.

Tiêu chuẩn về nước:

Nước bể bơi đáp ứng được chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN02:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Y tế:

– Có phòng y tế, có giường nghỉ cho người bị mệt và cấp cứu, có đủ cơ số thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu ngạt nước;

– Đăng ký liên kết cấp cứu với cơ sở y tế gần nhất;

– Tổ chức nhỏ thuốc mắt, mũi, lau khô tai cho những người tham gia luyện tập trước khi rời khỏi bể bơi

Mật độ 01 người/1m2 ở khu vực nước nông ( độ sâu dưới 1 m) hoặc 1 người/2m2 ở khu vực nước sâu ( độ sâu từ 1m trở lên)
Đảm bảo các quy định về thời gian hoạt động, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

Điều kiện về cơ sở vật chất kinh doanh bể bơi