Điều kiện về nhân viên chuyên môn kinh doanh bể bê

Nhân viên chuyên môn hướng dẫn tập luyện

– Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên;
– Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao phù hợp từ bậc trung cấp trở lên

– Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp

– Có Giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cấp).

Nhân viên cứu hộ:

– Phải đảm bảo có nhân viên cứu hộ thường trực khi có người tham gia tập luyện;

– Số lượng nhân viên cứu hộ phải đảm bảo tỷ lệ 200m2 bể bơi/nhân viên hoặc khi có đông người tham gia tập luyện phải đảm bảo tỷ lệ 50 người bơi/nhân viên;

– Nhân viên cứu hộ phải có chứng nhận chuyên môn cứu hộ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cấp

Nhân viên y tế:

Trong thời gian bể bơi hoạt động, phải có nhân viên y tế thường trực có trình độ từ trung cấp trở lên.

Điều kiện về nhân viên chuyên môn kinh doanh bể bê