Điều kiện về trang thiết bị kinh doanh bể bơi

Dây phao

– Dây phao dọc: Được căng dọc theo đường bơi cho các bể bơi có độ sâu từ 1,40m trở lên dùng cho các đối tượng đã biết bơi;

– Dây phao ngang: Được căng ngang bể bơi để chia khu vực có độ sâu từ 1m trở xuống cho người chưa biết bơi ngăn với khu vực có độ sâu hơn 1m đối với bể bơi có độ sâu khác nhau.

Trang bị cứu hộ:

– Sào cứu hộ: Mỗi bể bơi phải có ít nhất 06 sào cứu hộ dài 2,50m, sào cứu hộ được sơn màu đỏ – trắng.

– Phao cứu sinh: Mỗi bể bơi phải có ít nhất 06 chiếc phao cứu sinh

– Ghế: Ghế cứu hộ phải có chiều cao ít nhất 1,50m (tính từ mặt bể).

Bảng biểu: Bảng nội quy, biển báo, bảng báo hiệu khu vực dành cho người không biết bơi (có độ sâu từ 1m trở xuống) và các biển báo khác.

Điều kiện về trang thiết bị kinh doanh bể bơi